Innehåll Sotnos

På ren svenska

Kaolinlera och aktivt kol.

INCI

Kaolin, charcoal powder.