Naturfärger

Vi använder inte syntetiska färgämnen eller micas, som är vanligt i ekologisk hantverkstvål. Anledningen är att vi vill utforska och lära oss behärska ett relativt outforskat område med naturfärger i tvåltillverkning. Många syntetiska ämnen ger dessutom upphov till utsläpp av tungmetaller eller är cancerogena.

Den största utmaningen med naturfärger är att få dem att dels överleva förtvålningsprocessen och sedan även bestå över tid. De ger sällan exakt samma resultat från gång till gång på grund av naturens naturliga förhållanden. Färgerna i tvålarna förändras också över tid i takt med förtvålningen och under lagringstiden. De flesta naturfärgade tvålar mår bäst av att förvaras mörkt för att behålla sin färg så länge som möjligt.

De växtfärger jag använder just nu kommer ifrån indigo (blå och grön), alkanna (grålila), annatto (gul) och krapprot (röd). De svarta nyanserna kommer från aktivt kol. Vitt får jag genom att använda ett ljust tvålrecept och tillsätta salter. 

Även leror ger vacker färg åt tvålarna och jag använder mig av kaolinlera som är vit, illite som ger gula, rosa och röda nyanser samt av montmorillonite som ger gröna nyanser. Bilden visar olika leror för kosmetik.