Rekopartner

Vi har låtit våra produkter granskas av RekoKollen! RekoKollen granskar produkter efter hårda kriterier med syfte att göra det enklare att hitta produkter med färre kemikalier och mer äkta innehåll. Du kan läsa mer om kriterierna här: https://www.rekokollen.se/kriterier och här finns info om hur du laddar ner appen: https://www .rekokollen.se/ladda-ner-appen/

 Rekokollens logga