Storlek Träsktroll

Burken innehåller 25 gram torr lermask som färdigblandad räcker till mask för både ett ansikte och två händer, ca 50 gram.