Träsktroll innehåll

På ren svenska

Grön lera.

INCI

Montmorillonite.